Sprawdź pełne możliwości Chronos

Spis treści

Jakie korzyści można otrzymać dzięki Chronos?

Spotkaj się z nami i porozmawiaj na temat Twoich potrzeb!

Umów demo

Czym dokładnie jest Chronos

System Chronos to inteligentny system pomiarowy oparty o autorskie rozwiązania sprzętowe integrowane z istniejącą infrastrukturą licznikową. System opiera się o moduły pomiarowe instalowane bezinwazyjnie na licznikach energii elektrycznej i komunikujące się bezprzewodowo z urządzeniem GSM, które z kolei przesyła pozyskane dane na nasze serwery. Dodatkowo w naszym systemie możemy zintegrować dane z inwerterów PV oraz magazynów energii najpopularniejszych producentów segmentu konsumenckiego. Nasze rozwiązanie umożliwia zdalny odczyt wielu parametrów pracy punktów generacji i poboru energii oraz przesyłanie ich w czasie rzeczywistym do chmury obliczeniowej. Na podstawie pozyskanych informacji system Chronos pozwala na wykonanie kompleksowych analiz i raportowanie zebranych danych, generowania profili poboru i generacji dla dowolnego okresu, definiowania alertów o awariach czy przekroczeniu zadanych parametrów, bieżącego śledzenia oszczędności generowanych przez przyjęty u klienta model zużycie-generacja.

Instalacja

Instalacja systemu Chronos odbywa się całkowicie bezinwazyjnie. Nasze autorskie rozwiązania sprzętowe integrujemy z istniejącą już u klienta infrastrukturą licznikową. Nie ma potrzeby ingerowania w instalacje, czy zakupu nowych urządzeń pomiarowych. To obniża finansowy próg wejścia dla klienta. Czas instalacji i konfiguracji sprzętu nie przekracza 30 min dla jednego punktu i nie wpływa w żaden negatywny sposób na jego funkcjonowanie w tym okresie. Po stronie klienta leży tylko zapewnienie dostępu do urządzenia, które ma zostać opomiarowane oraz wolnego gniazda elektrycznego 230V w pobliżu.

Wdrożenie

Po zakończeniu instalacji przez okres kilku dni trwają testy zainstalowanych urządzeń oraz konfiguracja baz danych oraz interfejsów, które zostaną udostępnione klientowi. W tym czasie pozostajemy z nim w stałym kontakcie. Następnie na wskazane przez klienta adresy e-mail przesyłamy dane dostępowe do naszego systemu. Organizujemy także szkolenie wprowadzające do systemu Chronos wraz z pełną prezentacją jego wszystkich funkcjonalności.


Od tego momentu klient uzyskuje pełną kontrolę nad swoimi zasobami energetycznymi.

Funkcje narzędzia i moduły

Poprzez nasz autorski interfejs internetowy klient uzyskuje dostęp do swoich danych wraz z możliwością dokonywania na nich dowolnych operacji. System monitoruje i przedstawia na wykresach odczyty z liczników oraz bieżący stan pracy wszystkich jednostek. Pozwala na agregację danych na dowolnym poziomie, porównania wg zadanych kryteriów, pełny wgląd do danych historycznych

Jakie korzyści można otrzymać dzięki Chronos?

Spotkaj się z nami i porozmawiaj na temat Twoich potrzeb!

Umów demo