IDEA-logotyp NCBJ-logotyp

Budujemy narzędzia i usługi dla energetyki

Tworzymy IDEA, czyli Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych, będący częścią Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

CZYTAJ WIĘCEJ

Wierzymy, że obowiązkiem nauki jest dostarczanie wartości naszemu społeczeństwu

Jesteśmy częścią Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Jako zespół IDEA, działamy dla podmiotów administracji publicznej i samorządowej w zakresie interdyscyplinarnych analiz energetycznych. Celem określenia skutecznych rozwiązań transformacji energetycznej dla lepszej przyszłości, w kierunku bez emisyjnej gospodarki .

Piesi przechodzą drogę w centrum miasta-zdjęcie

Naszą misją jest zrównoważony rozwój energetyki dla dobra ludzkości i planety

Żarówka-ikonka

Technologiczne i procesowe innowacje

Zapewnienie efektywnych kosztowo, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań

Wykres-kołowy-ikonka

Narzędzia i obiektywne analizy

Dostarczanie narzędzi i analiz podmiotom państwowym oraz prywatnym w celu budowania świadomości o konsekwencjach ich decyzji

Łączenie-ikonka

Synergia pomiędzy nauką, biznesem i polityką

Łączenie nauki, biznesu i polityki w celu uzyskania wartości dodanej

Uśmiech-ikonka

Pozytywna kultura pracy

Tworzenie kultury pracy, w której pracownicy są zaangażowani w realizację misji i mają frajdę z tworzonych rozwiązań

Czym się zajmujemy?

Tworzymy narzędzia i usługi optymalizujące rynki energii elektrycznej i infrastrukturę sieci elektroenergetycznych. Dostarczamy modele sieci i rynków energetycznych dla całej Europy na teraz oraz na przyszłość.

  • Mamy duże doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i HPC
  • Stosujemy optymalizację, sztuczną inteligencję i inne zaawansowane techniki modelowania matematycznego
  • Jesteśmy w pełni samofinansujący się poprzez projekty biznesowe i badawczo-rozwojowe

Nasze pozostałe rozwiązania

Zefir

Kompletny zestaw narzędzi do przeprowadzenia lokalnej transformacji energetycznej​.

CZYTAJ WIĘCEJ
Zefir-logo

Współpracujemy z instytucjami naukowymi i partnerami z całej Europy

Politechnika-Poznańska

Politechnika Poznańska

Politechnia-Śląska

Politechnika Śląska

RWTH AACHEN university

RWTH AACHEN University

Technische Universitat Dresden

Technische Universitat Dresden

Los Alamos

Los Alamos

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska